Inschrijfformulier

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

Rekeningnummer

Selecteer het gewenste fightpakket per maand

Rekeningnummer: NL90 RABO 0315 9187 05 t.n.v. R. Jagt

Huisregels:

 • Bij aanvang van de eerste les dient het abonnement betaald te zijn.
 • Je gedraagt je netjes en beleefd naar de andere leden.
 • Je helpt en coacht elkaar.
 • We behandelen elkaar op een respectvolle manier.
 • Opzettelijke agressie en/of intimidatie is niet toegestaan.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Schade die je opzettelijk toebrengt aan anderen en/of aan jezelf is Kratéma Gym niet verantwoordelijk voor.
 • Kratéma Gym is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of vermissing van jouw eigendommen
 • Wij hanteren een opzegtermijn van een maand, wil je opzeggen? Geef dit dan uiterlijk voor de 20ste van de maand door aan ons. De maand erna train je nog en dat is de laatste maand van het lidmaatschap.


 • Hierbij verklaar ik dat ik geen strafblad heb en van onbesproken gedrag ben.
  Hierbij verklaar ik dat ik alles naar waarheid heb ingevuld en op de hoogte ben van de huisregels.