Inschrijfformulier

kratema inschrijfformulier

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

Selecteer het gewenste Fightpakket

Rekeningnummer: NL26 RABO 0313 7756 72 t.n.v. R.Jagt

Huisregels:

 • Contributie dient minimaal 8 dagen na inschrijving te zijn bijgeschreven op ons rekening nummer.
 • Je gedraagt je netjes en beleefd naar de andere leden.
 • Je helpt en coacht elkaar.
 • We behandelen elkaar op een respectvolle manier.
 • Opzettelijke agressie en/of intimidatie is niet toegestaan.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Schade die je opzettelijk toebrengt aan anderen en/of aan jezelf is Kratéma Gym niet verantwoordelijk voor.
 • Kratéma Gym is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of vermissing van jouw eigendommen
 • Wij hanteren een opzegtermijn van een maand, wil je opzeggen? Geef dit dan uiterlijk voor de 20ste van de maand door aan ons. De maand erna train je nog en dat is de laatste maand van het lidmaatschap.


 • Hierbij verklaar ik dat ik geen strafblad heb en van onbesproken gedrag ben.
  Hierbij verklaar ik dat ik alles naar waarheid heb ingevuld en op de hoogte ben van de huisregels.