Inschrijfformulier

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode + Woonplaats

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

De contributie is 25 euro per maand graag zelf overmaken op onderstaand rekeningnummer.

Rekeningnummer: NL90 RABO 0315 9187 05 t.n.v. R. Jagt
Let op! wij doen GEEN automatische incasso de contributie moet voor de 20ste van elke maand te zijn bijgeschreven op onze rekening.

 • Bij aanvang van de eerste les dient het lesgeld betaald te zijn.
 • LET OP! Bij het verzenden van het formulier ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

  Algemene voorwaarden zijn:
  1) Je dient zelf de contributie over te maken op ons rekeningnummer voor de 20ste van elke maand.
  2) Bij het in gebreke blijven van de contributie zullen onze algemene bepalingen van toepassing zijn, dit houdt in dat er 15 euro administratiekosten bij komen boven op de verschuldigde contributie. Ook zullen we openstaande lesgelden laten incasseren met bijkomende kosten.
  3)Bij ziekte en of een blessure dient de contributie gewoon doorbetaald te worden.
  4) Bij vakanties dient de contributie gewoon doorbetaald te worden.
  5) Wij hanteren een maand opzegtermijn, opzeggen dient schriftelijk te worden gedaan via info@kratema.nl  Hierbij verklaar ik dat ik geen strafblad heb en van onbesproken gedrag ben.
  Hierbij verklaar ik dat ik alles naar waarheid heb ingevuld en op de hoogte ben van de algemene voorwaarden.